Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ

Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ
Họ và tênChức vụ Địa chỉ thư điện tử
Lê Minh Đức
Chánh Thanh tra tỉnh
leminhduc@hanam.gov.vn
Phạm Mạnh Hùng Phó Chánh Thanh traphammanhhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Huy Đông
Phó Chánh Thanh tra tỉnhnguyenhuydong@hanam.gov.vn
Lê Minh Đức
Trịnh Văn Toàn 
Phó Chánh Thanh tra
Trưởng phòng NV III
leminhduc.ttr@hanam.gov.vn
trinhvantoan@hanam.gov.vn
Phạm Văn Xô
Phó phòng Nghiệp vụ I
phamvanxo@hanam.gov.vn 
Phạm Kim Dung Thanh tra viên
phamkimdung@hanam.gov.vn
Trần Văn Kiên
Thanh tra viêntranvankien.ttr@hanam.gov.vn
​Ninh Đức Luân
Trưởng phòng NV I​
ninhducluan@hanam.gov.vn
Trần Thị Tuyết NhungPhó phòng NV III
tranthituyetnhung@hanam.gov.vn
Trần Bích Ly Thanh tra viêntranbichly@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn HảoThanh tra viên
nguyenvanhao@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị HươngThanh tra viên
nguyenthihuong.ttr@hanam.gov.vn
Hà Đức SơnChánh Văn phòng
haducson@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn TịnhThanh tra viênnguyenvantinh@hanam.gov.vn
​Vũ Thị Bích Ngọc
Thanh tra viên
vuthibichngoc@hanam.gov.vn
Phạm Thành Nam
​Thanh tra viên

phamthanhnam.ttr@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc MùiThanh tra viên
nguyenthingocmui@hanam.gov.vn
Đào Đình Trường
Trưởng phòng Nghiệp vụ II
daodinhtruong@hanam.gov.vn
Vũ Thị Thu HươngPhó Văn phòngvuthithuhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Phương ThanhThanh tra viên
nguyenthiphuongthanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh ThanhThanh tra viênnguyenthithanhthanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang
Thanh tra viên
nguyenthihuyentrang@hanam.gov.vn​


Tin liên quan