Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

24/10/2022
Ngày 18/10/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 14/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn thị trấn Quế và các xã Nguyễn Úy, Ngọc Sơn, Tượng Lĩnh, Đại Cương, niên độ 2019-2021 tại UBND huyện Kim Bảng.
123456789
Previous Page 1-15 Next Page