Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn tố cáo việc quản lý đất đai ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Xử lý đơn tố cáo việc quản lý đất đai ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng

Ngày 04/9/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của một số người dân thôn Đồng Thái, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng với nội dung: Tố cáo việc quản lý đất đai ở xã Lê Hồ còn lỏng lẻo để một số hộ dân lấn chiếm đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi nhưng vẫn không bị xử lý…

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ vào Điều 19, Thông tư số 07/2014/TT- TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh, ngày 10/9/2018 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 181/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng để chỉ đạo kiểm tra, xem xét và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh​