Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn tố cáo UBND xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục vi phạm pháp luật về đất đai

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Xử lý đơn tố cáo UBND xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục vi phạm pháp luật về đất đai

Ngày 10/5/2018 Thanh tra tỉnh Hà Nam nhận được đơn tố cáo của công dân với nội dung: Tố cáo UBND xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục vi phạm pháp luật về đất đai như ký hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất trên diện tích đất đã cấp cho người khác và một số nội dung khác liên quan đến quản lý đất đai…

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo 2011, ngày 22/5/20183 Thanh tra tỉnh đã có Công văn 185/TTr chuyển đơn tố cáo của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND Bình Lục để chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền​