Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Mì và một số công dân ở xóm 3, Đại Cương, Kim Bảng

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Xử lý đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Mì và một số công dân ở xóm 3, Đại Cương, Kim Bảng

Ngày 11/6/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Hồ Thị Mì cùng với một số công dân ở xóm 3, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng với nội dung: Khiếu nại về đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực hiện dự án Khu công nghiệp đồng văn IV và một số nội dung khác…

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại, nội dung khiếu nại của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Ngày 13/06/2018  Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 224/TTr trả lại đơn và hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND huyện Kim Bảng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.​