Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn Đơn nặc danh (thuộc địa bàn Xã nhân Thịnh)

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn Đơn nặc danh (thuộc địa bàn Xã nhân Thịnh)

Nội dung đơn: Phản ánh về việc chi tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19. Công dân cho rằng UBND huyện Lý Nhân đã chi tiền hỗ trợ chống dịch về cho xã Nhân Thịnh nhưng đến nay số tiền hỗ trợ trên chưa đến tay lực lượng phòng chống dịch ...

Ngày 03/04/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 169/TTr chuyển nội dung đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để chỉ đạo kiểm tra, xem xét theo quy định.​