Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn đơn nặc danh ghi hội phụ huynh học sinh

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn đơn nặc danh ghi hội phụ huynh học sinh
Nội dung đơn: Phản ánh việc phòng giáo dục huyện Duy Tiên tổ chức bán sách ôn hè và bắt buộc các con phải mua khi kết thúc năm học trong khi đó nhà trường không tổ chức ôn hè cho các con, việc bắt học sinh mua sách học ôn hè là lãng phí, nhằm mục đích hưởng phần trăm chiết khấu của nhà cung cấp ...Ngày 05/09/2022, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 495/TTr căn cứ khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, Điều 18 Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Thanh tra tỉnh chuyển nội dung đơn của công dân đến đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo để chỉ đạo kiểm tra, xem xét theo quy định.