Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn Đơn nặc danh - ghi Hội phụ huynh Trường tiểu học Thanh Châu, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn Đơn nặc danh - ghi Hội phụ huynh Trường tiểu học Thanh Châu, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: Phản ánh liên quan đến việc thu chi các khoản đóng góp tự nguyện tại Trường tiểu học Thanh Châu ...

 Ngày 25/09/2023 Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 590/TTr chuyển nội dung đơn của công dân đến đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo để chỉ đạo kiểm tra, xem xét theo quy định.​