Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Vũ Văn Tuấn, bà Trần Thị Hằng, địa chỉ: xóm 2 Cao Đường, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Vũ Văn Tuấn, bà Trần Thị Hằng, địa chỉ: xóm 2 Cao Đường, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

Đơn có nội dung: Khiếu nại về việc năm 2013, gia đình được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong vòng 50 năm tại thửa 273, tờ bản đồ số 18, diện tích 2.314m2 và đã được Sở TN&MT cấp giấy CNQSD đất ngày 07/11/2017, gia đình đã đầu tư san lấp mặt bằng trồng cây cối, hoa màu trên đất. Đến ngày 15/12/2023, gia đình chưa nhận được thông báo về việc thu hồi và bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nhưng UBND xã Chân Lý đã tổ chức chặt phá các cây cối, hoa màu của gia đình và tổ chức san lấp. Theo ông phản ánh, tài sản bị chặt phá ước tính khoảng 1.501.000.000đ ....

Ngày 03/01/2024, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 05 /TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​