Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Vũ Mạnh Hổi ở thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Vũ Mạnh Hổi ở thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng.

Ngày 27/7/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Vũ Mạnh Hồi (do ông Vũ Thế Hợi và bà Trần Thị Hạ ủy quyền) ở thôn Nhật Tự, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng.

Đơn có nội dung: Không nhất trí với văn bản số 07/CV-UBND ngày 29/6/2021 của UBND xã Nhật Tựu trả lời ông đối với việc gia đình ông Trần Văn Ninh và gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng lấn chiếm ngõ đi chung; Đề nghị cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình đối với diện tích 28m2 đất còn thiếu cho gia đình...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định pháp luật, ngày 28/7/2021 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 435/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng để chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.​