Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Vũ Mạnh Hà, địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Thái Hòa, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Vũ Mạnh Hà, địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Thái Hòa, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
Nội dung đơn: Khiếu nại về việc năm 1998 UBND thành phố Phủ Lý cấp giấy CNQSD đất cho gia đình ông không đúng với giấy CNQSD tạm thời năm 1986.      Ngày 14/09/2023, Thanh tra tỉnh 565/TTr hướng dẫn như sau: Đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị ông gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​