Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Trương Minh Hưởng ở Xóm 2, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Trương Minh Hưởng ở Xóm 2, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Ngày 09/08/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 6/8/2021 của ông Trương Minh Hưởng ở xóm 2 , thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Nội dung đơn: Ông đề nghị xem xét việc ngày 17/05/2021 ông có đơn gửi Chi Cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng đề nghị kiểm tra lại hồ sơ sử dụng đất đối với diện tích các con ông thuê tại khu tái định cư địa điểm ven đường D3, phía trước chợ Ba Sao khu tái định cư khu du lịch Tam Chúc. Ông cho biết, sau khi hợp đồng hết hiệu lực năm 2015 đến nay các con ông không được nhận thông báo về việc nộp thuế cho nhà nước. Đồng thời ông đề nghị Thanh tra tỉnh hủy Thông báo số 1991/TB-CT ngày 16/06/2021 của Cục Thuế tỉnh về việc  không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định pháp luật, ngày 11/8/2021 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số  463/TTr hướng dẫn ông như sau: Nội dung đơn của ông không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thanh tra tỉnh; Đối với nội dung đề nghị kiểm tra lại hồ sơ sử dụng đất và nhận thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho nhà nước thời gian từ năm 2016 đến 2021 đối với diện tích các con ông thuê trước đây, đề nghị ông liên hệ với UBND thị trấn Ba Sao đề được xem xét trả lời theo quy định.​