Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Trịnh Quốc Toản và một số công dân ở thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng Hoá, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Trịnh Quốc Toản và một số công dân ở thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng Hoá, huyện Kim Bảng

Nội dung đơn: Khiếu nại việc UBND huyện Kim Bảng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của các hộ để thực hiện Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật

Ngày 09/09/2022, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 506/HD-TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND huyện Kim Bảng để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​