Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Trần Văn Hưng ở thôn 1 Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Trần Văn Hưng ở thôn 1 Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân.

Nội dung đơn:

- Đề nghị xem xét việc khi thực hiện việc dồn điền đổi thửa, gia đình bị chia thiếu 79m2 đất nông nghiệp theo tiêu chuẩn. Từ năm 2016 gia đình đã làm đơn đề nghị, đến năm 2019 UBND xã giao cho gia đình 39m2 trên giấy, còn 40m2 xã thông báo cho gia đình nhận tại Bãi Thoi, vị trí này chỉ trồng được nửa hàng ngô, ông Hưng cho rằng việc làm này của UBND xã là đang gây khó khăn cho gia đình...

- Phản ảnh việc ông Mạnh lấn chiếm mương tiêu thoát nước làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của các hộ (diện tích mương này là diện tích đất nông nghiệp của 3 hộ đã cắt ra khi thực hiện việc dồn đổi). Ông cho biết gia đình đã có nhiều đơn đề nghị gửi UBND huyện và UBND xã  nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, ngày 12/7/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn số 400/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

Đề nghị xem xét việc ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cố tình vi phạm pháp luật trong vụ án hành chính số 10/2019/TLST-HC ngày 12/02/2019...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định củ pháp luật, ngày 09/7/2021, Thanh tra tỉnh  có Công văn số 388 /TTr hướng dẫn bà như sau: Việc bà cho rằng Ông Nguyễn Xuân Đông không chấp hành các quy định của pháp luật trong vụ án hành chính số 10/2019/TLST-HC ngày 12/02/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, đề nghị bà viết đơn gửi tòa án nhân dân để được xem xét trả lời theo quy định của pháp luật.​