Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Phạm Văn Hùng ở thôn 3, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Phạm Văn Hùng ở thôn 3, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý

Ngày19/11/2020 ,Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Phạm Văn Hùng ở thôn 3. xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh hà Nam.

Đơn có nội dung: Đề nghị xem xét việc gia đình bị chia thiếu đất  nông nghiệp theo tiêu chuẩn,đồng thời phản ánh một số sai phạm trong việc quản lý đất đai ở địa bàn xã Đinh Xá và một số nội dung khác ... (cụ thể theo đơn)

Ngày 14/12/2020, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 484 /TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thanh phố Phủ Lý để chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định.​