Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuyến và một số công dân ở thôn 1, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuyến và một số công dân ở thôn 1, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Ngày 22/03/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tuyến và một số công dân ở thôn 1, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Nội dung đơn: Phản ánh liên quan đến việc ký nhận danh sách thông báo thu hồi đất của các hộ dân tại dự án khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ ...

Ngày 24/3/2021 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 160/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để chỉ đạo kiểm tra, xem xét theo quy định của pháp luật.​