Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Trạm ở tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị Xã Duy Tiên.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Trạm ở tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị Xã Duy Tiên.
Ngày 14/06/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Trạm ở tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị Xã Duy Tiên. Đơn có nội dung: Khiếu nại việc cấp giấy CNQSD đất cho gia đình không đúng quy định pháp luật ...Ngày 17/6/2021, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 350 /TTr hướng dẫn ông gửi đơn đến  đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên để được giải quyết theo quy định của pháp luật.