Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Hạnh, địa chỉ: số nhà 13 phố Dương Văn Nội, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên; ông Đàm Vă...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Hạnh, địa chỉ: số nhà 13 phố Dương Văn Nội, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên; ông Đàm Văn Tính, địa chỉ: tổ dân phố Trịnh, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Nội dung: Không nhất trí với việc ngày 23/12/2011 UBND thị xã Duy Tiên tổ chức cưỡng chế việc xây dựng của hai hộ gia đình …

Ngày 05/09/2022, Thanh tra tỉnh có Công văn số 494/HD-TTr  hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND thị xã Duy Tiên để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​