Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Trọng Đợi, địa chỉ: thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Trọng Đợi, địa chỉ: thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân.

Nội dung đơn: Đề nghị được hỗ trợ tiền cây cối hoa màu khi nhà nước thu hồi diện tích đất thầu của gia đình...

Ngày 07/09/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 549/TTr hướng dẫn ông viết lại đơn gửi UBND huyện Lý Nhân để được xem xét trả lời theo quy định của pháp luật.​