Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Yên cùng một số hộ dân ở thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Yên cùng một số hộ dân ở thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: Phản ánh một số nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục lập quy hoạch xây dựng Dự án đầu tư nút giao Phú Thứ...

Ngày 11/09/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản 555/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để chỉ đạo kiểm tra xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.​