Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Như Tuân, xóm 10, thôn 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Như Tuân, xóm 10, thôn 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.
Nội dung đơn: Đề nghị xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan đến việc ban hành Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 20/10/2003 của UBND huyện Kim Bảng về việc thu hồi đất để giao cho 59 hộ làm nhà ở và đề nghị bồi thường thiệt hại cho gia đình về các sai phạm của UBND huyện Kim Bảng...Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, ngày 09/7/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn số 386/TTr hướng dẫn như sau:- Nội dung đề nghị bồi thường thiệt hại do những sai phạm của UBND huyện Kim Bảng đã được Tòa án nhân tỉnh Hà Nam xem xét, giải quyết tại Bản án số 18/2020/HC-ST ngày 30/11/2020.- Nội dung ông đề nghị xử lý cán bộ, ngày 20/4/2016 Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 50/BC-TTr báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án giải quyết ý kiến đề nghị của 06 hộ dân xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng trong đó đã  kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Hà Nam giao UBND huyện Kim Bảng xử lý trách nhiệm của cán bộ có liên quan trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2003 về việc thu hồi và giao đất cho 89 hộ xã Nhật Tân để làm nhà ở.  Đề nghị ông viết đơn gửi đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng được xem xét trả lời theo quy định.