Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Công Quảng, địa chỉ: Thôn 5, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Công Quảng, địa chỉ: Thôn 5, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Đơn có nội dung: Khiếu nại về việc gia đình nhận chuyển nhượng 250m2 tại thửa 78 tờ bản đồ số 29, địa chỉ thôn 5, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân của gia đình ông Ninh. Năm 2007, gia đình đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước tuy nhiên đến nay gia đình vẫn chưa được cấp Giấy CNQSD đất...

Ngày 03/01/224, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 04/TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.​