Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nghiêm Quốc Khánh ở tổ dân phố Đông, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nghiêm Quốc Khánh ở tổ dân phố Đông, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên.

Ngày 10/05/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Nghiêm Quốc Khánh ở tổ dân phố Đông, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên.

Đơn có nội dung: Đề nghị xem xét điều chỉnh lại mốc giới cho gia đình do các hộ liền kề lấn chiếm. Ông Khánh phản ánh nội dung đề nghị của ông đã được UBND thị xã Duy Tiên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND phường Châu Giang thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm ...

Ngày 13/5/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 247 /TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.​