Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Lê Văn Tụng ở xóm 5, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Lê Văn Tụng ở xóm 5, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng

Nội dung đơn: Khiếu nại việc thu thuế phi nông nghiệp của gia đình ông không đúng.

Vụ việc khiếu nại của ông, ngày 02/07/2020 Cục thuế tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 2811/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) đối với ông Lê Văn Tụng nhưng ông không nhất trí tiếp tục khiếu nại. Ngày 23/07/2021 Cục Thuế tỉnh đã ban hành Thông báo số 2608/TB-CT đề ngày 28/7/2021về việc không thụ lý đơn khiếu nại nhưng ông vẫn không nhất trí tiếp tục có đơn khiếu nại gửi cơ quan Thanh tra tỉnh.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định pháp luật, Thanh tra tỉnh hướng dẫn ông như sau: Nội dung đơn không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thanh tra tỉnh, nếu ông không nhất trí với Quyết định giải quyết số 2811/QĐ-CT ngày 02/07/2020 và Văn bản số 2608/TB-CT đề ngày 28/7/2021 của Cục thuế tỉnh Hà Nam ông có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 42 Luật Khiếu nại năm 2011.

Thanh tra tỉnh hướng dẫn để ông thực hiện theo quy định của pháp luật.​