Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Dương Văn Quyết ở tiểu khu Tháp, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Dương Văn Quyết ở tiểu khu Tháp, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm.

Ngày 02/04/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Dương Văn Quyết ở Tiểu khu Tháp, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

Nội dung đơn: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Ông Quyết phản ánh năm 2014 ông có tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và trúng đấu giá. Vị trí lô đất là A6 ở tiểu khu Tháp diện tích 187m2, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và được giao đất thực địa nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy CNQSD đất.

Ngày 14/4/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 193/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.​