Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Đỗ Văn Việt ở tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Đỗ Văn Việt ở tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Nội dung đơn: Khiếu nại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 về việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai và đề nghị công nhận quyền sử dụng đất tại thửa 212, PL3, tờ bản đồ 1986 và đề nghị làm rõ diện tích chênh lệch theo bản đồ năm 1986/2020. Nội dung khiếu nại đã được UBND thị trấn Tân Thanh giải quyết lần 1 tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 và UBND huyện Thanh Liêm giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 nhưng ông không nhất trí, có đơn tiếp khiếu...

Ngày 28/06/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn 366/TTr hướng dẫn ông Đỗ Văn Việt như sau: Nội dung ông khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 nếu ông không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm ông có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.​