Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Đinh Văn Long và một số công dân ở thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Đinh Văn Long và một số công dân ở thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

Phản ánh việc thực hiện thủ tục thu hồi đất để thực hiện Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng hóa không minh bạch ...

Ngày 19/7/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn số 411/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.​