Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Bình.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Bình.

Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 19/07/2022 của Công dân Hoàng Mai, Hà Nội.

Nội dung đơn: Tố giác ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần cảng Thái Hà ở thành phố Phủ Lý Hà Nam…(Gửi kèm đơn có Phiếu chuyển đơn số 586/C01-P4 ngày 8/7/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, chuyển đơn của bà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam).

Ngày 26/07/2022 Thanh tra tỉnh có Công văn số 395/TTr hướng dẫn công dân như sau: Nội dung đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị công dân liên hệ với cơ quan Cảnh Sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam (theo Phiếu chuyển đơn số 586/C01-P4 ngày 8/7/2022 của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.