Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân, địa chỉ: thôn Văn Phú, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân, địa chỉ: thôn Văn Phú, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Nội dung đơn: Tố cáo Nguyễn Văn Khuyến - Nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục có hành vi tiêu cực: làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho những người mới nộp hồ sơ từ năm 2019 trong khi đó gia đình ông nộp hồ sơ xin cấp giấy từ năm 2006 nhưng cố tình không làm thủ tục và làm thất lạc hồ sơ đất đai của gia đình,... 

Ngày 11/07/2023, Thanh tra tỉnh có Công văn số 410/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND Bình Lục để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​