Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân, địa chỉ: thôn Phù Lưu 2, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân, địa chỉ: thôn Phù Lưu 2, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng

Nội dung đơn: Tố cáo ông Đặng Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam thiếu ý thức trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong công việc, hướng dẫn người dân giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg trái quy định pháp luật.

Ngày 12/07/2023, tại buổi làm việc trực tiếp với công dân, căn cứ vào hồ sơ của Sở LĐTB&XH, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn cho công dân:

- Căn cứ Điều 12 Luật tố cáo, nội dung tố cáo của công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

- Sở LĐTB&XH tỉnh đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét giải quyết đề nghị của công dân, đồng thời đã có văn bản hướng dẫn các công dân thực hiện việc kê khai, cung cấp hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định giải quyết.  Hiện tại Sở LĐTB&XH đang xin ý kiến của Cục Chính sách – Bộ Quốc phòng và Cục người có công - Bộ LĐTB&XH, đề nghị các công dân chờ kết quả giải quyết của Sở LĐTB&XH.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục chính sách Bộ quốc phòng tại Công văn số 2418/CS-NC ngày 17/7/2023, ngày 25/7/2023 Sở LĐTB&XH đã có Văn bản số 1716/SLĐTBXH-NCC gửi UBND tỉnh để xin phép thành lập đoàn công tác phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh đối tượng thuộc đối tượng tự vệ Lâm trường Lùng Phình được Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Hà trạng bị vũ khí làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và phục chiến đấu trên địa bàn trong thời gian diễn ra chiến sự 17/02/1979.

 ​