Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân, địa chỉ thôn Lê Xá, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân, địa chỉ thôn Lê Xá, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên Duy Tiên

Ngày 18/7/2022, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 01/07/2022 của
công dân với nội dung: Tố cáo ông Trần Xuân Việt, địa chỉ ở thôn Lê Xá, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên làm giả hồ sơ để được hưởng chế độ trợ chấp chất độc da cam …

Ngày 26/07/2022 Thanh tra tỉnh 396/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết về Thanh tra tỉnh.​