Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của các ông, bà: Dương Văn Khôi, Lê Văn Tuân, Trần Văn Hồng, Trần Văn Sinh, Lại Văn Vượng, Trần Văn Nội, đị...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của các ông, bà: Dương Văn Khôi, Lê Văn Tuân, Trần Văn Hồng, Trần Văn Sinh, Lại Văn Vượng, Trần Văn Nội, địa chỉ: thôn 2 và 3 xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý.

Nội dung đơn: Khiếu nại về việc năm 2009, UBND thành phố Phủ Lý cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ không đúng vị trí, sai lệch số ô, số thửa dẫn đến các hộ không thể xây dựng nhà ở và thế chấp ngân hàng để vay vốn sản xuất kinh doanh ... Các hộ phản ánh đã nhiều lần đề nghị với UBND xã Liêm Chung nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Ngày 03/01/2024, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 03 /TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.