Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Trịnh Thị Sơn ở tổ dân phố Đô Lương, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Trịnh Thị Sơn ở tổ dân phố Đô Lương, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên

Đơn có nội dung: Phản ánh việc bà có đơn khiếu nại việc thu hồi đất của gia đình không đúng quy định. Vụ việc của bà đã được UBND thị xã Duy Tiên có văn bản giao UBND phường Yên Bắc xem xét giải quyết, xử lý xong trước ngày 10/7/2021, tuy nhiên đến nay đã quá hạn nhưng vẫn chưa có văn bản trả lời bà ...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, ngày 22/7/2021 Thanh tra tỉnh chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.​