Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Trần Thị Thu Hậu ở tổ dân phố Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Trần Thị Thu Hậu ở tổ dân phố Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Ngày17/05/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Trần Thị Thu Hậu, địa chỉ ở tổ dân phố Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ.

Đơn có nội dung: Đề nghị xem xét việc UBND thị trấn Vĩnh Trụ lấy đất nông nghiệp của gia đình bà để cấp cho người khác xây mộ và một số nội dung khác...

Ngày 24/5/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn 279/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.​