Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Phạm Thị Lán, địa chỉ: Số nhà 8, ngách 2/255, đường Nguyễn Công Trứ, phố Ngọc Mỹ, phường Thanh Bình,...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Phạm Thị Lán, địa chỉ: Số nhà 8, ngách 2/255, đường Nguyễn Công Trứ, phố Ngọc Mỹ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình (được anh trai là ông Phạm Văn Thăng và vợ là bà Đỗ Thị Hà, thường trú tại thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam uỷ quyền)

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/06/2023 của UBND huyện Thanh Liêm về việc giải quyết khiếu nại của bà.

Ngày 11/07/2023, Thanh tra tỉnh có Công văn  411/TTr hướng dẫn như sau: nội dung khiếu nại của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh; trường hợp bà không nhất trí với Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, trong thời gian luật định bà có quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà theo hướng dẫn tại Điều 3 Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/06/2023 của UBND huyện Thanh Liêm để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.​