Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

Đề nghị xem xét việc ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cố tình vi phạm pháp luật trong vụ án hành chính số 10/2019/TLST-HC ngày 12/02/2019...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định củ pháp luật, ngày 09/7/2021, Thanh tra tỉnh  có Công văn số 388 /TTr hướng dẫn bà như sau: Việc bà cho rằng Ông Nguyễn Xuân Đông không chấp hành các quy định của pháp luật trong vụ án hành chính số 10/2019/TLST-HC ngày 12/02/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, đề nghị bà viết đơn gửi tòa án nhân dân để được xem xét trả lời theo quy định của pháp luật.​