Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Hợp, địa chỉ: tiểu khu Phú Ninh, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Hợp, địa chỉ: tiểu khu Phú Ninh, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm.

Nội dung đơn: Đề nghị liên quan đến việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm tiến hành thanh lý tài sản thế chấp của gia đình bà ...

Ngày 25/09/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 587/TTr hướng dẫn bà như sau: nội dung đơn của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị bà gửi đơn đến Chi cục thi hành án huyện Thanh Liêm xem xét trả lời theo quy định.     ​