Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Hồng, ở tổ 7 phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Hồng, ở tổ 7 phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

Ngày 20/05/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng, ở tổ 7 phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

Đơn có nội dung: Đề nghị giải quyết việc liên quan đến quyền lợi đóng bảo hiểm của nhân viên sau khi bị tinh giảm biên chế ...

Ngày 24/4/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 281 /TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.​