Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Điệp, địa chỉ tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Điệp, địa chỉ tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.
Nội dung đơn: Khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ hỗ trợ cho gia đình thiếu diện tích khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thu hồi tổng thể đất nông nghiệp.       Ngày 09/09/2022, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 504/TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.