Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Ngô Thị Xuyên, địa chỉ thôn Thượng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Ngô Thị Xuyên, địa chỉ thôn Thượng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ
Ngày 19/07/2022, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 17/7/2022 của bà Ngô Thị Xuyên ở thôn Thượng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý.Nội dung đơn: Đề nghị xem xét giải quyết cho gia đình được chuyển hồ sơ gốc của bố ông là liệt sỹ Trần Văn Quýnh vào thị trấn Di Linh, huyện Lâm Đồng.  Ông cho biết: mẹ ông là vợ liệt sỹ Trần Văn Quýnh, ông là con trai duy nhất của liệt sỹ, mẹ ông hiện đang được hưởng trợ cấp gia đình chính sách tại thị trấn Di Linh, huyện Lâm Đồng. Đến nay, gia đình về quê để chuyển hồ sơ gốc của bố ông (liệt sỹ Trần Văn Quýnh) vào Lâm Đồng thì không được vì hiện nay bà Đinh Thị Thắng (là vợ kế thứ 3 của ông nội) đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (do sự uỷ quyền không đúng của ông chú Trần Đức Bằng)…Ngày 26/07/2022, Thanh tra tỉnh có Công văn số 398/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Giám đốc Sở Lao động thương Binh và xã hội để chỉ đạo, kiểm tra, xem xét trả lời công dân theo quy định của pháp luật.