Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Dương Thị Sớm, địa chỉ thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của bà Dương Thị Sớm, địa chỉ thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Nội dung đơn: Khiếu nại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân về việc giải quyết nội dung bà Dương Thị Sớm khiếu nại việc ngày 30/3/2023 UBND huyện Lý Nhân tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với gia đình bà tại thửa 235, tờ bà đồ số 5, diện tích 1.854 m2 đất nông nghiệp

Ngày 14/09/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 564/TTr hướng dẫn như sau: Đơn của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, tại Điều 2 Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 17/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân đã hướng dẫn nếu không nhất trí với quyết định giải quyết, bà có quyền khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo trình tự tố tụng hành chính.​