Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Bùi Thị Bạch Tuyết ở số nhà 19, tổ 6, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của bà Bùi Thị Bạch Tuyết ở số nhà 19, tổ 6, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý

Ngày 29/3/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Bùi Thị Bạch Tuyết ở số nhà 19, tổ 6, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

Đơn có nội dung: Khiếu nại việc Cơ quan thi hành án không tổ chức thi hành Bản án số 05/2018/DSST ngày 12/02/2018 để trả lại tài sản cho gia đình theo nội dung bản án. Gia đình đã nhiều lần có đơn đề nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 31/03/2021, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 177 /TTr chuyển đơn của công dân đến Cục thi hành án tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.