Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn củ bà Lê Thị Mai Khương, địa chỉ: tổ 7, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn củ bà Lê Thị Mai Khương, địa chỉ: tổ 7, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.
Nội dung đơn: Đề nghị điều chỉnh toạ độ mốc giới trên giấy CNQSD đất đã cấp cho gia đình theo đúng toạ độ thực tế các gia đình đang sử dụng ổn định từ 2005 đến nay (toạ độ thực tế sử dụng đã được các hộ liên kề thống nhất tại biên bản ngày 12/05/2005, kèm theo quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện Thanh Liêm) … Ngày 23/08/2022,          Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 476/TTr chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo, kiểm tra, xem xét trả lời công dân theo quy định của pháp luật.