Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tuyên truyền, phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Chính quyền số  
V/v tuyên truyền, phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023