Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 59/2022/NĐ-CP
Độ khẩn:
Ngày đến: 06/09/2022
Hình thức: Quyết định
Số đến915
Ngày văn bản: 05/09/2022
Sổ văn bản:
Hạn xử lý:
Đơn vị ban hành: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Nghị định Quy định về định danh và xác thực điện tử
Lĩnh vực:
Từ khoá:
Loại văn bản: Văn bản mới
Độ mật: Thường