Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc một số công dân ở thôn Tái 1, xã Đinh Xá, và xã Liêm Tuyền

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Vụ việc một số công dân ở thôn Tái 1, xã Đinh Xá, và xã Liêm Tuyền

Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát vụ việc một số công dân ở thôn Tái 1, xã Đinh Xá, và xã Liêm Tuyền thành phố Phủ Lý theo văn bản số 805/VPUB-NC ngày 12/6/218 của UBND tỉnh. Nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ một số dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Ngày 31/7/2018 Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 114/BC-TTr báo cáo UBND tỉnh.​