Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc khiếu nại của bà Phạm Thị Lán địa chỉ: Số nhà 8, ngách 2/255 đường Nguyễn Công Trứ, Ngọc Mỹ, phường Thanh Bìn...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Vụ việc khiếu nại của bà Phạm Thị Lán địa chỉ: Số nhà 8, ngách 2/255 đường Nguyễn Công Trứ, Ngọc Mỹ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình (được bà Đỗ Thị Hà ở thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Hải ủy quyền)

Nội dung khiếu nại: khiếu nại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Lán (quê quán: Thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Hải) được bà Đỗ Thị Hà ở thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Hải ủy quyền (lần đầu)

Ngày 23/8/2023 UBND tỉnh có Công văn số 1657/UBND - TCDNC giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Lán, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 07/9/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTr về việc thành lập Đoàn xác Minh để xem xét nội dung khiếu nại của công dân.

Sau khi làm việc với cơ quan Thanh tra tỉnh bà Phạm Thị Lán đã rút đơn khiếu nại.​