Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của ông Lê Khắc Hiền, địa chỉ: xóm 8, thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Vụ việc của ông Lê Khắc Hiền, địa chỉ: xóm 8, thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

Nội dung đơn: Ngày  06/06/2023,  ông  Lê  Khắc  Hiền và vợ là bà Nguyễn  Thị Phượng cùng với ông Lê Khắc Lành có đơn đền ghị xem xét việc: gia đình vẫn còn đang tranh  chấp đất đai với ông Lê Văn Khoái và bà Lê Thị Lượt,  mặc  dù  vụ việc tranh chấp đã được Toà án  nhân  huyện  Kim  Bảng  xét  xử sơ thẩm  (Bản án sơ thẩm 07/2021/DS-ST ngày 17/11/2021), Toà án nhân tỉnh xét xử phúc thẩm (Bản án phúc thẩm 05/2022/DS-PT ngày 14/4/2022) về việc giải quyết tranh chấp quyền thửa kế đất đai nhưng công dân không đồng ý và cho rằng các bản án xét xử không đúng quy định pháp luật và đã có đơn gửi lên Toà án nhân dân tối cao đề nghị xem xét giải quyết. Ông Hiền cho rằng ông Khoái đã cung cấp di chúc giả để chiếm đoạt tài sản... Vì vậy, các công dân không nhất trí về việc UBND huyện  Kim Bảng và Sở Tài nguyên và Môi trường làm  thủtục cấp Giấy CNQSD đất cho ông Lê Văn Khoái và bà Lê Thị Lượt,đề nghị thu hồi lại giấy CNQSD đất đã cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh Thông báo tại Công văn số 2147/VPUB-TCDNC ngày 21/6/2023, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý đơn của ông Lê Khắc Hiền, địa chỉ: xóm 8, thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Sau khi kiểm tra, trà soát, ngày 14/07/2023, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 119/BC-TTr báo cáo UBND tỉnh: các ông, bà:Lê Khắc Hiền, Nguyễn Thị Phượng, Lê Khắc Lành không nhất trí với kết quả giải quyết của bản án sơ thẩm và phúc thẩm, cho rằng ông Khoái đã cung cấp di chúc giả để chiếm đoạt tài sản. Căn cứ Điều 331 Luật Tố tụng dân sự 2015, trong thời gian luật định nếu các đương sự phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án thì có quyền đền ghị bằng văn bản gửi tới người có thẩm quyền kháng nghị để được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục tố tụng, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Từ những phân tích ở trên, căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh đề ghị UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu kiện theo quy định của pháp luật.​