Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của ông, bà Nguyễn Văn Phái, Nguyễn Thị Oanh, ở tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Vụ việc của ông, bà Nguyễn Văn Phái, Nguyễn Thị Oanh, ở tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

Nội dung: Liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại Hòa Mạc (đơn gửi kèm theo),

Thực hiện Văn bản số 3385/VPUTCDNC ngày 07/09/2023 giao Thanh tra tỉnh xem xét, làm rõ nội dung đơn của Ông Nguyễn Văn Phái, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/10/2023 Thanh tra tỉnh có báo cáo số 182/BC-TTr báo cáo UBND tỉnh.​