Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của một số công dân có địa chỉ ở thôn 2,3 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Vụ việc của một số công dân có địa chỉ ở thôn 2,3 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh Thông báo tại Công văn số 3684/VPUB-TCDNC ngày 27/9/2023, giao Thanh tra tỉnh làm việc, hướng dẫn công dân, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật đối với nội dung công dân khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân.

Thanh tra tỉnh đã trực tiếp làm việc với công dân, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy các nội dung khiếu nại của công dân, ngày 17/8/2023 UBND huyện Lý Nhân đã có các quyết định giải quyết lần đầu cụ thể: Quyết định số 3228/QĐ-UBND của về việc giải quyết nội dung bà Trần Thị Nga; Quyết định số 3234/QĐ-UBND về việc giải quyết nội dung bà Nguyễn Thị Vui; Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc giải quyết nội dung ông Nguyễn Văn Minh; Quyết định số 3233/QĐ-UBND về việc giải quyết nội dung ông Dương Văn Mạnh; Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc giải quyết nội dung bà Nguyễn Thị Diệp; Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc giải quyết nội dung bà Dương Thị Sớm. Đến nay các công dân không nhất trí với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân có đơn khiếu nại tiếp.

Căn cứ nội dung khiếu nại của công dân, Khoản 2 Điều 21, Điều 36 Luật Khiếu nại năm 2011, ngày 01/11/2023 Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 211 /BC-TTr đề nghị UBND tỉnh thụ lý và giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết vụ việc theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.​